HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - PAPER BASED COMPOSITE PLANAR MATERIAL
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. D21H 17/67
B65D 81/34
D21H 17/68
D21H 19/36
D21H 19/38
D21H 19/52
D21H 19/54
D21H 21/16
D21H 21/52
D21H 27/10
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 3034693
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 15165119.7
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2015-04-24
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2016-06-22
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2018-08-08
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201430459 U, 2014-12-17, CZ
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Lapcik, Lubomir, CZ
Lapcikova, Barbora, CZ
Zboril, Radek, CZ
Savininkas / Grantee
(73) Univerzita palackeho V Olomouci, Krizkovskeho 8, 77147 Olomouc, CZ
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) PAPER BASED COMPOSITE PLANAR MATERIAL
Informacija atnaujinta 2018-11-21 | 23:00:05