HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - USER IDENTIFICATION
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G06F 21/32
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2948891
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 14701683.6
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-01-13
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2015-12-02
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-05-18
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/EP2014/050480
  Data / Date 2014-01-13
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2014/114513
  Data / Date 2014-07-31
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 102013100635, 2013-01-22, DE
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) BAUER, Armin, DE
Savininkas / Grantee
(73) IDnow GmbH, Fürstenstra e 15, 80333 München, DE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) USER IDENTIFICATION
Informacija atnaujinta 2016-09-01 | 23:45:04