HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - ADJUSTMENT DEVICE AND METHOD FOR ADJUSTING SHUTOFF ELEMENTS
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. B60K 11/08
H02K 7/116
F24F 13/14
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2858846
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 13733080.9
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-06-11
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2015-04-15
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2019-03-27
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/NL2013/050414
  Data / Date 2013-06-11
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/187760
  Data / Date 2013-12-19
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 2008990, 2012-06-12, NL
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) BOOM, Stephen Alexander George Gustavo, NL
HUIJZERS, Bastiaan, NL
DE VRIES, Hendrik Alfred Simeon, NL
Savininkas / Grantee
(73) MCi (Mirror Controls International) Netherlands B.V., Pompmolenlaan 29, 3447 GK Woerden, NL
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) ADJUSTMENT DEVICE AND METHOD FOR ADJUSTING SHUTOFF ELEMENTS
Informacija atnaujinta 2019-07-05 | 23:55:03