HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - ASSEMBLY OF A BALL JOINT AND A TRIANGULAR SUSPENSION ARM
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. B60G 7/00
B60G 7/02
F16C 11/06
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2858837
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 13714116.4
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-03-15
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2015-04-15
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2019-01-23
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/US2013/031827
  Data / Date 2013-03-15
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/184221
  Data / Date 2013-12-12
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201261656094 P, 2012-06-06, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) BYRNES, Thomas, J., US
Savininkas / Grantee
(73) Federal-Mogul Products US LLC, 27300 West Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) ASSEMBLY OF A BALL JOINT AND A TRIANGULAR SUSPENSION ARM
Informacija atnaujinta 2019-05-07 | 23:55:04