HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - SELF-ALIGNING MINIATURE BALL BEARINGS WITH PRESS-FIT AND SELF-CLINCHING CAPABILITIES
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. F16C 23/08
F16C 35/067
F16C 19/06
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2828539
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12714427.7
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-03-20
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2015-01-28
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2019-01-16
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/US2012/029803
  Data / Date 2012-03-20
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/141849
  Data / Date 2013-09-26
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) GUTHRIE, Alan, C., US
Savininkas / Grantee
(73) Spyraflo, Inc., 404 Dividend Drive P.O. Box 2309, Peachtree City, GA 30269, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) SELF-ALIGNING MINIATURE BALL BEARINGS WITH PRESS-FIT AND SELF-CLINCHING CAPABILITIES
Informacija atnaujinta 2019-05-01 | 23:55:02