HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - MOUNTING DEVICE FOR MOUNTING A PAIR OF BALISES TO A RAILWAY TRACK AND SYSTEM COMPRISING SAID DEVICE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. B61L 3/12
E01B 29/32
B61L 27/00
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2828137
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 13729478.1
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-03-21
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2015-01-28
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2015-12-30
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/IT2013/000084
  Data / Date 2013-03-21
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/140429
  Data / Date 2013-09-26
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) RM20120110, 2012-03-21, IT
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) CAPPELLINI, Roberto, IT
Savininkas / Grantee
(73) ECM S.p.A., Via IV Novembre 29 Localitą Cantagrillo, 51034 Serravalle Pistoiese (Pistoia), IT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) MOUNTING DEVICE FOR MOUNTING A PAIR OF BALISES TO A RAILWAY TRACK AND SYSTEM COMPRISING SAID DEVICE
Informacija atnaujinta 2016-05-06 | 10:27:54