HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Spiralinis šilumokaitis su padavimu per centrinį vamzdį
EN - Coiled heat exchanger with core tube feed
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. F28F 9/02
F25J 5/00
F28D 7/02
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2818821
(13) Dokumento rūšis / Kind of document T
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 13003276.6
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-06-27
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-12-31
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-02-03
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Hammerdinger, Markus, DE
Kerber, Christiane, Dr., DE
Reithmeier, Helmut, DE
Spreemann, Jürgen, DE
Steinbauer, Manfred, DE
Savininkas / Grantee
(73) Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 80331 München, DE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Jelena GERASIMOVIČ, IĮ "Liudmila Gerasimovič, Patentinis patikėtinis", Vingrių g. 13-42, LT-01141, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Spiralinis šilumokaitis su padavimu per centrinį vamzdį
  Coiled heat exchanger with core tube feed
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2019-05-31 7 162.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2020-06-27
Informacija atnaujinta 2020-07-05 | 23:55:01