HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - LIQUID CRYSTAL COMPOSITION AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT EMPLOYING SAME
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. C09K 19/02
C09K 19/20
C09K 19/30
C09K 19/12
C09K 19/44
C09K 19/34
C09K 19/04
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2818533
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 13874861.1
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-03-25
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-12-31
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2017-05-17
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/JP2013/058578
  Data / Date 2013-03-25
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2014/155491
  Data / Date 2014-10-02
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) KAWAMURA, Joji, JP
NEGISHI, Makoto, JP
IWASHITA, Yoshinori, JP
Savininkas / Grantee
(73) DIC Corporation, 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku, Tokyo 174-8520, JP
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) LIQUID CRYSTAL COMPOSITION AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT EMPLOYING SAME
Informacija atnaujinta 2017-09-01 | 23:58:03