HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - Method and apparatus for digital polarization scrambling in coherent optical communication systems employing both transmit and receive digital signal processing
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. H04B 10/2569
H04B 10/61
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2816744
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 14172540.8
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-06-16
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-12-24
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2018-08-29
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201361835925 P, 2013-06-17, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) CAI, Yi, US
Savininkas / Grantee
(73) ZTE (USA) Inc., 33 Wood Avenue South Suite 705, Iselin, New Jersey 08830, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Method and apparatus for digital polarization scrambling in coherent optical communication systems employing both transmit and receive digital signal processing
Informacija atnaujinta 2018-12-12 | 23:00:03