HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - PAYMENT SYSTEM, PAYMENT TERMINAL OF SAID SYSTEM, AND ASSOCIATED PAYMENT METHOD
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G06Q 20/28
G06Q 20/36
G06Q 20/34
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2812864
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 13703104.3
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-02-08
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-12-17
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-10-12
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/EP2013/052594
  Data / Date 2013-02-08
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/117726
  Data / Date 2013-08-15
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 1200388, 2012-02-09, FR
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) D`ATHIS, Thierry, FR
LEONETTI, Jean, FR
RATIER, Denis, FR
Savininkas / Grantee
(73) THALES, 45, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, FR
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) PAYMENT SYSTEM, PAYMENT TERMINAL OF SAID SYSTEM, AND ASSOCIATED PAYMENT METHOD
Informacija atnaujinta 2017-04-21 | 09:21:39