HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - RAPIDLY DISINTEGRATING COATED TABLETS
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. A61K 9/28
A61K 9/20
A61K 31/167
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2811985
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 13704694.2
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-02-01
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-12-17
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2018-10-17
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/US2013/024384
  Data / Date 2013-02-01
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/119466
  Data / Date 2013-08-15
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201261595767 P, 2012-02-07, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) WALDMAN, Joel H., US
FRANZOI, Fernanda, BR
BEAN, Anthony S., US
Savininkas / Grantee
(73) Johnson & Johnson Consumer Inc., 199 Grandview Road, Skillman, NJ 08558, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) RAPIDLY DISINTEGRATING COATED TABLETS
Informacija atnaujinta 2019-01-30 | 23:00:03