HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - Outside door handle for a motor vehicle
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. E05B 81/76
E05B 85/16
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2811091
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 14168388.8
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-05-15
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-12-10
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2017-01-04
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 102013105788, 2013-06-05, DE
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Beck, Andreas, DE
Aslan, Aytac, DE
Kittel, Thomas, DE
Fromme, Alexander, DE
Savininkas / Grantee
(73) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Strasse 17, 42551 Velbert, DE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Outside door handle for a motor vehicle
Informacija atnaujinta 2017-04-21 | 09:21:59