HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - WASTE COLLECTION SYSTEM
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. A47B 49/00
B65F 1/00
B65F 1/02
B65F 1/14
A47B 81/00
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2809201
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 13701249.8
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-01-23
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-12-10
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2018-06-27
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/EP2013/051238
  Data / Date 2013-01-23
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/113596
  Data / Date 2013-08-08
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 202012100376 U, 2012-02-03, DE
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) WULF, Klaus, Henning, DE
Savininkas / Grantee
(73) Ninkaplast GmbH, Benzstrasse 6, 32108 Bad Salzuflen, DE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) WASTE COLLECTION SYSTEM
Informacija atnaujinta 2018-10-05 | 23:00:03