HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - Display apparatus
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G02B 6/00
F21V 8/00
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2808712
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 14166032.4
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-04-25
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-12-03
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2017-07-12
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 2013103187, 2013-05-15, JP
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Kobayashi, Yasuhiro, JP
Kuno, Masahiro, JP
Kamon, Shinji, JP
Savininkas / Grantee
(73) DENSO CORPORATION, 1-1, Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref. 448-8661, JP
Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku, Tokyo 107-8556, JP
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Display apparatus
Informacija atnaujinta 2017-10-27 | 23:58:04