HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - 3D ZOOM IMAGER
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G01S 17/10
H04N 13/00
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2807826
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 13740760.7
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-01-08
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-12-03
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-11-30
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/US2013/020693
  Data / Date 2013-01-08
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/112284
  Data / Date 2013-08-01
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201213356618, 2012-01-23, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) KATZ, Sagi, US
ADLER, Avishai, US
YAHAV, Giora, US
COHEN, David, US
LARRY, Eli, US
FELZENSHTEIN, Shlomo, US
Savininkas / Grantee
(73) Microsoft Technology Licensing, LLC, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) 3D ZOOM IMAGER
Informacija atnaujinta 2017-04-21 | 09:21:51