HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - STRUCTURE FOR SIDE PORTION OF VEHICLE BODY
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. B62D 25/04
B62D 25/06
B62D 27/02
B60R 13/06
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2799311
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12861841.0
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-11-13
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-11-05
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-07-27
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/JP2012/079347
  Data / Date 2012-11-13
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/099456
  Data / Date 2013-07-04
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 2011289081, 2011-12-28, JP
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) NAGAI, Shigeyuki, JP
KITAYAMA, Kenichi, JP
WATANABE, Yasunori, JP
Savininkas / Grantee
(73) Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama, 2-chome, Minato-ku Tokyo 107-8556, JP
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) STRUCTURE FOR SIDE PORTION OF VEHICLE BODY
Informacija atnaujinta 2016-11-09 | 23:45:04