HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - CONNECTOR ASSEMBLY WITH SEAL PROTECTION CAP
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. H01R 13/52
H01R 13/629
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2795737
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12799559.5
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-12-10
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-10-29
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2017-03-22
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/EP2012/074984
  Data / Date 2012-12-10
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/092278
  Data / Date 2013-06-27
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) PCT/IB2011/003314, 2011-12-23, WO
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) SCHULZ, Claudia, DE
MUELLER, Klaus, DE
Savininkas / Grantee
(73) Delphi International Operations Luxembourg S.ą r.l., Avenue de Luxembourg, 4940 Bascharage, LU
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) CONNECTOR ASSEMBLY WITH SEAL PROTECTION CAP
Informacija atnaujinta 2017-07-04 | 23:58:03