HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - A METHOD FOR CALIBRATING AN ON-LINE CONTROL OF A MANUFACTURING PROCESS FOR A MULTICOMPONENT SHEET MATERIAL
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G01N 29/04
G01N 33/44
G05B 19/418
G01N 29/44
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2795309
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12821018.4
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-12-21
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-10-29
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-06-22
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/EP2012/076791
  Data / Date 2012-12-21
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/093071
  Data / Date 2013-06-27
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201122329, 2011-12-23, GB
201207609, 2012-05-01, GB
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) ELLIS, John, GB
CABALLERO, Andrea, GB
Savininkas / Grantee
(73) Hexcel Composites Limited, Ickleton Road, Duxford, Cambridgeshire CB22 4QD, GB
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) A METHOD FOR CALIBRATING AN ON-LINE CONTROL OF A MANUFACTURING PROCESS FOR A MULTICOMPONENT SHEET MATERIAL
Informacija atnaujinta 2016-10-05 | 23:45:03