HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - SILICONE HYDROGELS COMPRISING N-VINYL AMIDES AND HYDROXYALKYL (METH)ACRYLATES OR (METH)ACRYLAMIDES
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. C08G 77/442
C08F 283/12
C08F 290/06
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2794725
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12815932.4
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-12-20
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-10-29
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2018-07-11
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/US2012/070895
  Data / Date 2012-12-20
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/096597
  Data / Date 2013-06-27
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201161579693 P, 2011-12-23, US
201161579683 P, 2011-12-23, US
201213720261, 2012-12-19, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) ALLI, Azaam, US
VANDERLAAN, Douglas G., US
FORD, James D., US
JOSLIN, Scott L., US
Savininkas / Grantee
(73) Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, FL 32256, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) SILICONE HYDROGELS COMPRISING N-VINYL AMIDES AND HYDROXYALKYL (METH)ACRYLATES OR (METH)ACRYLAMIDES
Informacija atnaujinta 2018-10-24 | 23:00:03