HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - Modulators of CFTR
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. C07D 401/04
C07D 405/14
A61K 31/444
A61P 11/00
A61P 37/00
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2789606
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 14168373.0
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2008-05-09
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-10-15
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2017-11-15
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 928334 P, 2007-05-09, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Hadida Ruah, Sara, US
Grootenhuis, Peter D.J., US
Zhou, Jinglan, US
Bear, Brian, US
Miller, Mark, US
McCartney, Jason, US
Savininkas / Grantee
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Modulators of CFTR
Informacija atnaujinta 2018-03-07 | 23:58:04