HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - 2-(SUBSTITUTED-PHENYL)-CYCLOPENTANE-1,3-DIONE COMPOUNDS, AND DERIVATIVES THEREOF
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. A01N 35/06
A01N 43/12
A01N 43/14
A01N 43/16
A01N 43/40
A01N 43/56
C07C 49/683
C07C 49/747
C07D 213/50
C07D 213/85
C07D 215/227
C07D 231/12
C07D 261/20
C07D 309/06
C07D 493/08
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2785181
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12797857.5
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-11-30
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-10-08
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-08-17
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/EP2012/074172
  Data / Date 2012-11-30
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/079708
  Data / Date 2013-06-06
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) DE34482011, 2011-11-30, IN
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) AVERY, Alaric James, GB
PHADTE, Mangala Mahadev, IN
SCUTT, James Nicholas, GB
TAYLOR, John Benjamin, GB
VINER, Russell Colin, GB
WAILES, Jeffrey Steven, GB
Savininkas / Grantee
(73) Syngenta Limited, European Regional Centre Priestley Road Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, GB
Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) 2-(SUBSTITUTED-PHENYL)-CYCLOPENTANE-1,3-DIONE COMPOUNDS, AND DERIVATIVES THEREOF
Informacija atnaujinta 2016-11-30 | 23:45:06