HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - Radar apparatus and computer-readable storage medium
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G01S 13/02
G01S 13/34
G01S 13/58
G01S 13/92
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2784536
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 14154822.2
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-02-12
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-10-01
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-05-11
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 2013075033, 2013-03-29, JP
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Sugiyama, Yuuichi, JP
Savininkas / Grantee
(73) FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, JP
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Radar apparatus and computer-readable storage medium
Informacija atnaujinta 2016-08-31 | 23:45:03