HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - ROTATIONAL-ANGLE DETECTION DEVICE AND ELECTRIC POWER-STEERING DEVICE PROVIDED WITH ROTATIONAL-ANGLE DETECTION DEVICE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G01D 5/14
B62D 5/04
G01B 7/31
G01D 3/02
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2784450
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 11876250.9
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2011-11-24
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-10-01
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2017-07-05
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/JP2011/077038
  Data / Date 2011-11-24
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/076839
  Data / Date 2013-05-30
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) YANAI, Kohei, JP
AOKI, Kenichiro, JP
Savininkas / Grantee
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 1, Toyota-cho,, Toyota-shi, Aichi 471-8571, JP
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) ROTATIONAL-ANGLE DETECTION DEVICE AND ELECTRIC POWER-STEERING DEVICE PROVIDED WITH ROTATIONAL-ANGLE DETECTION DEVICE
Informacija atnaujinta 2017-10-18 | 23:58:02