HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - VISOR AND METHOD OF MANUFACTURE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. A42B 3/22
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2765879
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12784084.1
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-10-11
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-08-20
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-02-24
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/NL2012/050713
  Data / Date 2012-10-11
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/055217
  Data / Date 2013-04-18
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201117522, 2011-10-11, GB
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) ARNOLD, Derek, Leslie, NL
Savininkas / Grantee
(73) Pinlock Patent B.V., Zilverparkkade 135, 8232 WL Lelystad, NL
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) VISOR AND METHOD OF MANUFACTURE
Informacija atnaujinta 2016-06-06 | 23:45:02