HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Dviejų skysčių reaktorius
EN - DUAL FLUID REACTOR
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G21C 1/02
G21C 1/22
G21C 3/44
G21C 3/54
G21C 15/02
G21C 15/28
G21C 19/307
G21D 5/08
G21C 1/32
G21C 15/24
G21C 15/247
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2758965
(13) Dokumento rūšis / Kind of document T
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12787633.2
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-09-21
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-07-30
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2017-07-05
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/DE2012/000957
  Data / Date 2012-09-21
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/041085
  Data / Date 2013-03-28
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 102011114342, 2011-09-21, DE
102012007933, 2012-04-17, DE
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) HUKE, Armin, DE
RUPRECHT, Götz, DE
HUSSEIN, Ahmed, CA
CZERSKI, Konrad, DE
GOTTLIEB, Stefan, DE
Savininkas / Grantee
(73) Huke, Armin, Tegernauer Zeile 1, 13469 Berlin, DE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Liudmila GERASIMOVIČ, IĮ "Liudmila Gerasimovič, Patentinis patikėtinis", Vingrių g. 13-42, LT-01141, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Dviejų skysčių reaktorius
  DUAL FLUID REACTOR
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2019-09-11 8 185.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2020-09-21
Informacija atnaujinta 2020-07-05 | 23:55:01