HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - CAM ENGINE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. F01B 9/06
F01B 3/04
F02B 75/26
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2739826
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12759623.7
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-07-30
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-06-11
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2017-04-12
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/BG2012/000018
  Data / Date 2012-07-30
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/016780
  Data / Date 2013-02-07
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 11100711, 2011-08-02, BG
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Bahnev, Boyan Kirilov, CA
Savininkas / Grantee
(73) Bahnev, Boyan Kirilov, 808- 10615 47 Ave NW, Edmonton AB T6H 0B2, CA
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) CAM ENGINE
Informacija atnaujinta 2017-07-26 | 23:58:04