HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - ADJUSTMENT DEVICE WITH DRIVE UNIT; AIR INLET WITH SUCH AN ADJUSTMENT DEVICE; MOTOR VEHICLE WITH SUCH AN AIR INLET
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. B60K 11/08
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2734393
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12750852.1
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-07-20
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-05-28
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2018-09-19
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/NL2012/050524
  Data / Date 2012-07-20
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/012337
  Data / Date 2013-01-24
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 2007162, 2011-07-21, NL
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) BOOM, Stephen, Alexander, George, Gustavo, NL
DE VRIES,Erik, Alfred, Simeon, NL
BROUWER, Stefan, Frits, NL
Savininkas / Grantee
(73) MCi (Mirror Controls International) Netherlands B.V., Pompmolenlaan 29, 3447 GK Woerden, NL
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) ADJUSTMENT DEVICE WITH DRIVE UNIT; AIR INLET WITH SUCH AN ADJUSTMENT DEVICE; MOTOR VEHICLE WITH SUCH AN AIR INLET
Informacija atnaujinta 2019-01-03 | 23:00:03