HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - MOBILE DEVICE FOR SUPPLY OF OZONATED LIQUID
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. A61L 2/18
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2731633
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12732855.7
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-06-27
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2014-05-21
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2015-11-25
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/GB2012/051502
  Data / Date 2012-06-27
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2013/007979
  Data / Date 2013-01-17
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201112118, 2011-07-14, GB
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Hesketh, Joseph James, GB
Savininkas / Grantee
(73) Hesketh, Joseph James, 96 Whitewood Park, Fazakerley Liverpool L9 7LG, GB
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) MOBILE DEVICE FOR SUPPLY OF OZONATED LIQUID
Informacija atnaujinta 2016-05-06 | 10:27:50