HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - PRE-EMPHASIS TECHNIQUE FOR ON-CHIP VOLTAGE-DRIVEN SINGLE-ENDED-TERMINATION DRIVERS
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. H03K 19/0185
H03K 19/003
H04L 25/02
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2652874
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 11813844.5
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2011-12-14
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2013-10-23
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2019-08-14
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/US2011/064980
  Data / Date 2011-12-14
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2012/082944
  Data / Date 2012-06-21
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 968190, 2010-12-14, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) MAAROUF, Fares, K., US
Savininkas / Grantee
(73) Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) PRE-EMPHASIS TECHNIQUE FOR ON-CHIP VOLTAGE-DRIVEN SINGLE-ENDED-TERMINATION DRIVERS
Informacija atnaujinta 2020-05-28 | 21:21:36