HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - Method for determining biophysical properties
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. C12Q 1/68
G01N 33/543
G01N 21/55
B82Y 15/00
G02B 5/00
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2581452
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 12180804.2
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2005-06-13
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2013-04-17
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2015-04-01
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 0413082, 2004-06-11, GB
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Densham, Daniel, GB
Savininkas / Grantee
(73) Gen-Probe Incorporated, 10210 Genetic Center Drive, San Diego, CA 92121, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Method for determining biophysical properties
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:52:31