HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - HAND APPLICATOR TO BE FASTENED ONTO THE VALVE CONNECTION OF THE BOTTLE WITH THE ADAPTER OF THE GUN APPLICATOR
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. B65D 83/14
B65D 83/16
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2571785
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 10731710.9
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2010-07-06
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2013-03-27
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2014-07-09
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/EE2010/000012
  Data / Date 2010-07-06
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2011/144217
  Data / Date 2011-11-24
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201000062 U, 2010-05-19, EE
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) ENGEL, Heino, EE
FEDEIKO, Nikolai, EE
KONENKO, Sergei, EE
TIMOFEJEV, Valentin, EE
Savininkas / Grantee
(73) As Enko, Tulbiaia tee 3 Viimsi vald Harjumaa, 74001 Viimsi alevik, EE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) HAND APPLICATOR TO BE FASTENED ONTO THE VALVE CONNECTION OF THE BOTTLE WITH THE ADAPTER OF THE GUN APPLICATOR
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:51:56