HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - STOVE COMPRISING AN APPARATUS FOR CAPTURING HEAT
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. F24B 7/02
F24D 11/00
F24H 6/00
F24B 1/187
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2382422
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 10701038.1
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2010-01-06
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2011-11-02
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2014-04-23
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/GB2010/050013
  Data / Date 2010-01-06
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2010/079352
  Data / Date 2010-07-15
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 0900259, 2009-01-09, GB
0904718, 2009-03-19, GB
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) REDFORD, Simon, GB
Savininkas / Grantee
(73) Kinxerg Limited, Ty Cerrig Ffordd Trelan Cilcain, Mold, Flintshire CH7 5NX, GB
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) STOVE COMPRISING AN APPARATUS FOR CAPTURING HEAT
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:51:46