HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - METHOD FOR SYMMETRY ALIGNMENT OF A CAPACITIVE DEVICE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G01N 27/22
G01N 33/36
G01R 27/26
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2347250
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 09748935.5
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2009-10-12
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2011-07-27
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2014-07-30
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/CH2009/000329
  Data / Date 2009-10-12
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2010/043065
  Data / Date 2010-04-22
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 16462008, 2008-10-16, CH
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) GEHRIG, Reto, CH
Savininkas / Grantee
(73) Uster Technologies AG, Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster, CH
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) METHOD FOR SYMMETRY ALIGNMENT OF A CAPACITIVE DEVICE
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:51:58