HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - Database server, replication server and method for replicating data of a database server by at least one replication server
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G06F 11/14
G06F 11/20
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2306319
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 09170180.5
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2009-09-14
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2011-04-06
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2012-06-06
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Kreuder, Heinz, DE
Schöning, Harald Dr., DE
Savininkas / Grantee
(73) Software AG, Uhlandstrasse 12, 64297 Darmstadt, DE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Database server, replication server and method for replicating data of a database server by at least one replication server
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:50:25