HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - DEVICE FOR PROMOTION OF HEMOSTASIS AND/OR WOUND HEALING
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. A61L 15/32
A61L 15/42
A61L 15/44
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2259803
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 09716636.7
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2009-02-27
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2010-12-15
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2012-09-05
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/DK2009/050048
  Data / Date 2009-02-27
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2009/109194
  Data / Date 2009-09-11
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 200800309, 2008-02-29, DK
32495, 2008-02-29, US
200800556, 2008-04-16, DK
45416, 2008-04-16, US
200900029, 2009-01-06, DK
142678, 2009-01-06, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) LARSEN, Kristian, DK
SABRA, Mads, DK
Savininkas / Grantee
(73) Ferrosan Medical Devices A/S, Sydmarken 5, 2860 S borg, DK
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) DEVICE FOR PROMOTION OF HEMOSTASIS AND/OR WOUND HEALING
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:50:34