HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - Method for performing a bulk load into a database
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. G06F 17/30
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2144175
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 08014524.6
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2008-08-14
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2010-01-13
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2016-09-28
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 08012590, 2008-07-11, EP
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Schmidt, Andreas, DE
Schöning, Harald, DE
Obmann, Wolfgang, DE
Savininkas / Grantee
(73) Software AG, Uhlandstrasse 12, 64297 Darmstadt, DE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Method for performing a bulk load into a database
Informacija atnaujinta 2017-04-21 | 09:21:35