HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Smulkinimo konteineris skirtas selektyviam kietųjų komunalinių atliekų surinkimui ir įvairios specialios adaptacijos kiekvienam atliekų tipui, įskaitant buitinius atliekų konteinerius
EN - GRINDING CONTAINER FOR THE SELECTIVE COLLECTION OF SOLID URBAN WASTE AND VARIOUS SPECIAL ADAPTATIONS FOR EACH TYPE OF WASTE, INCLUDING A DOMESTIC GRINDING CONTAINER
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. B02C 23/00
B65F 1/16
B02C 18/00
 (2006.01)
 (2006.01)
 (2006.01)
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2143495
(13) Dokumento rūšis / Kind of document T
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 07823065.3
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2007-10-08
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2010-01-13
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2012-12-12
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/ES2007/070171
  Data / Date 2007-10-08
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2008/132253
  Data / Date 2008-11-06
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 200701259, 2007-04-27, ES
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Pérez Santafé, Jesus, ES
Savininkas / Grantee
(73) Pérez Santafé, Jesus , 50009 Zaragoza, ES
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Smulkinimo konteineris skirtas selektyviam kietųjų komunalinių atliekų surinkimui ir įvairios specialios adaptacijos kiekvienam atliekų tipui, įskaitant buitinius atliekų konteinerius
  GRINDING CONTAINER FOR THE SELECTIVE COLLECTION OF SOLID URBAN WASTE AND VARIOUS SPECIAL ADAPTATIONS FOR EACH TYPE OF WASTE, INCLUDING A DOMESTIC GRINDING CONTAINER
Teisinis statusas / Legal status
  Europos patento panaikinimo data 2013-10-08
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:50:49