HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - INJECTOR FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. F02M 61/16
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2027386
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 07764607.3
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2007-06-11
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2009-02-25
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2010-08-25
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/EP2007/005121
  Data / Date 2007-06-11
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2007/144122
  Data / Date 2007-12-21
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 102006027614, 2006-06-13, DE
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) KOCH, Hans-Joachim, DE
SCHEIBE, Wolfgang, DE
Savininkas / Grantee
(73) L`Orange GmbH, Porschestrasse 30, 70435 Stuttgart, DE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) INJECTOR FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:49:39