HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - PRODUCE TREATMENT METHOD
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. A23L 3/26
A23L 2/08
A23B 7/01
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2007231
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 07732357.4
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2007-04-10
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2008-12-31
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2011-12-07
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/GB2007/001313
  Data / Date 2007-04-10
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2007/128988
  Data / Date 2007-11-15
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 0607293, 2006-04-11, GB
0609290, 2006-05-10, GB
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Scott, Lionel, GB
Savininkas / Grantee
(73) Scott, Lionel, Dinyan Cottage, 96 High Street,, Hinxton, Saffron Walden Essex CB10 1R, GB
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) PRODUCE TREATMENT METHOD
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:50:07