HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - METHOD AND APPARATUS FOR PHASE-NOISE COMPENSATION IN DIGITAL RECEIVERS
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. H04L 27/227
H04L 27/233
H04L 27/00
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 1961176
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 06829438.8
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2006-12-08
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2008-08-27
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2014-03-26
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/EP2006/011838
  Data / Date 2006-12-08
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2007/068407
  Data / Date 2007-06-21
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 301100, 2005-12-12, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) WALLEN, Anders, SE
WILHELMSSON, Leif, SE
Savininkas / Grantee
(73) Optis Wireless Technology, LLC, P.O. Box 250649, Plano, TX 75025, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) METHOD AND APPARATUS FOR PHASE-NOISE COMPENSATION IN DIGITAL RECEIVERS
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:51:41