HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - STRUCTURAL ELEMENT
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. B62D 25/20
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 1812276
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 05802578.4
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2005-11-11
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2007-08-01
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2011-07-20
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/SE2005/001712
  Data / Date 2005-11-11
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2006/052210
  Data / Date 2006-05-18
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 0402781, 2004-11-11, SE
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) HEDLUND, Anders, SE
FREDÖ, Claes, SE
Savininkas / Grantee
(73) VOLVO LASTVAGNAR AB, 405 08 Göteborg, SE
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) STRUCTURAL ELEMENT
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:49:42