HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - TARTRATE SALT OF A SUBSTITUTED DIPEPTIDE AS GROWTH HORMONE SECRETAGOGUE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. C07K 5/02
A61K 38/06
C07D 401/06
C07D 471/04
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 0989993
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 98921681.7
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 1998-06-05
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2000-04-05
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2008-03-05
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/IB1998/000874
  Data / Date 1998-06-05
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 1998/058948
  Data / Date 1998-12-30
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 50723 P, 1997-06-25, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) CARPINO, Philip, Albert, US
DASILVA-JARDINE, Paul, Andrew, US
LEFKER, Bruce, Allen, US
MURRY, Jerry, Anthony, US
Savininkas / Grantee
(73) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) TARTRATE SALT OF A SUBSTITUTED DIPEPTIDE AS GROWTH HORMONE SECRETAGOGUE
Informacija atnaujinta 2016-01-06 | 09:49:26