Print icon
Jūsų asmeninė kirpėja
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2016 1342
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2016-06-03
(111) Registracijos numeris / Registration number 75374
(151) Registracijos data / Registration date 2017-02-14
(181) Galioja iki / Expire 2026-06-03
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2017-02-27, 2017/4
  Statusas / Legal status Registruotas / Granted
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) Jūsų asmeninė kirpėja
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591)
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
44 plaukų stilistų ir kirpėjų paslaugos; grožio salonų paslaugos.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name MARIJUS PLANČIŪNAS
Adresas / Address Jonažolių 17-103, 04136 Vilnius
Šalis / CountryLT
 
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country