Print icon
RAUDONASDVIRATIS.LT     [fig]
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2016 0407
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2016-02-19
(111) Registracijos numeris / Registration number 75149
(151) Registracijos data / Registration date 2017-01-30
(181) Galioja iki / Expire 2026-02-19
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2017-02-10, 2017/3
  Statusas / Legal status Registruotas / Granted
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) RAUDONASDVIRATIS.LT     [fig]
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
18.1, 26.11, 29.1
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591) raudona, balta.
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
12 dviračiai; transporto priemonės.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name TOMAS JANUŠAUSKAS
Adresas / Address Spanguolių g. 21, 47174 Kaunas
Šalis / CountryLT
 
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country