Print icon
DEBESYLA
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2016 0220
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2016-01-21
(111) Registracijos numeris / Registration number 74088
(151) Registracijos data / Registration date 2016-08-12
(181) Galioja iki / Expire 2026-01-21
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2016-08-25, 2016/16
  Statusas / Legal status Registruotas / Granted
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) DEBESYLA
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591)
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
41 abonementinių bibliotekų paslaugos; akademijos (mokymas); aprūpinimas sporto reikmenimis; asmeninių trenerių paslaugos (kūno rengybos treniruotės); asmeninių ugdomųjų forumų rengimas ir vedimas; atrakcionų parkų paslaugos; bilietų agentūrų paslaugos (pramogos); cirko pasirodymai; dainų kūrimas; dekoracijų nuoma; diskotekų paslaugos; diskotekų vedėjų paslaugos; egzaminavimas; ekskursijų vedimas; elektroninė darbalaukinė leidyba; elektroninių knygų ir žurnalų tiesioginis publikavimas; elektroninių publikacijų tiesioginis pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamųjų); estrados artistų paslaugos; filmų kūrimas (išskyrus reklaminius); fizinis lavinimas; fotografavimas; fotoreportažų rengimas; garso aparatūros nuoma; garso įrašų montavimas; garso įrašų nuoma; gestų kalbos vertimas; gimnastikos mokymas; gyvūnų dresavimas; golfo paslaugos; grožio konkursų rengimas; informacija apie poilsio ir pramogų renginius; instruktavimas; internatinės mokyklos (švietimas); įrašų studijų paslaugos; kaligrafijos paslaugos; karaokės paslaugos; kasetinių vaizdo magnetofonų nuoma; kilnojamosios bibliotekos; kinematografijos aparatų nuoma; kino filmų demonstravimas; kino filmų nuoma; kino studijų paslaugos; klubų paslaugos (pramogos ar švietimas); knygų leidyba; kolokviumų rengimas ir vedimas; koncertų rengimas ir vedimas; konferencijų rengimas ir vedimas; kongresų rengimas ir vedimas; kultūros ar mokomųjų parodų rengimas; kūno rengybos treniruočių vedimas; lošimo namų (kazino) paslaugos; lošimų paslaugos; loterijų rengimas; madų šou rengimas (pramogų reikmėms); mikrofilmavimas; modelių parinkimas dailininkams; mokyklų paslaugos (švietimas); mokymas; mokymas (mažos grupės ar vieno asmens); muziejų aprūpinimas eksponavimo reikmenimis; muzikos komponavimo paslaugos; muzikos kūrimas; naktinių klubų paslaugos (pramogos); neakivaizdinis mokymas; orkestrų paslaugos; pobūvių rengimas; poilsio ir pramogų vietų paslaugos; poilsio stovyklų paslaugos (pramoginių); povandeninio plaukiojimo reikmenų nuoma; praktinis mokymas (parodomasis); pramoginių ar mokomųjų konkursų rengimas; pramoginių rodinių (šou) kūrimas; pramoginių rodinių (šou) rengimas; pramogų informacija; pramogų paslaugos; pramogų paviljonų paslaugos; profesijos pasirinkimo konsultacijos; profesinis mokymas ir rengimas; profesinis perkvalifikavimas; radijo ir televizijos imtuvų nuoma; radijo ir televizijos programų rengimas; radijo pramoginės laidos; religinis švietimas; reporterių paslaugos; scenarijų rašymas; scenarijų rašymas (ne reklamos reikmėms); seminarų rengimas ir vedimas; simpoziumų rengimas ir vedimas; sporto aikščių nuoma; sporto įrenginių nuoma (išskyrus transporto priemones); sporto stovyklų paslaugos; sporto varžybų tvarkaraščių sudarymas; sporto varžybų rengimas; stadionų įrenginių nuoma; subtitravimas; sveikatos klubų paslaugos (sveikatinimas ir kūno rengybos treniruotės); šokių vakarų rengimas; švietimo informacija; švietimo paslaugos; teatro ar televizijos studijų apšvietimo priemonių nuoma; teatro dekoracijų nuoma; teatro spektakliai; tekstų maketavimo paslaugos (ne reklaminių tekstų); tekstų rašymas; tekstų skelbimas (išskyrus reklaminius); televizijos pramoginės laidos; teniso kortų nuoma; tiesioginis muzikos pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamosios); tiesioginis vaizdo įrašų pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamųjų); tiesioginių laidų rengimas; ugdomasis vadovavimas (mokymas); vaikų darželiai; vaizdajuosčių (videokasečių) nuoma; vaizdajuosčių įrašymas; vaizdajuosčių redagavimas; vaizdo filmų demonstravimas; varjetė spektaklių pasirodymai; vertėjų žodžiu paslaugos; vertimai; videokamerų nuoma; vietų užsakymas spektakliams; zoologijos sodų paslaugos; žaidimų įrangos nuoma; žaidimų paslaugos, teikiamos tiesiogiai per kompiuterių tinklą; žaislų nuoma.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name DANIELIUS GORIUNOVAS
Adresas / Address Drebulių g. 4-2, 46342 Kaunas
Šalis / CountryLT
 
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country