Print icon
     [fig]
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2013 1426
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2013-08-21
(111) Registracijos numeris / Registration number 69600
(151) Registracijos data / Registration date 2014-09-23
(181) Galioja iki / Expire 2023-08-21
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2014-10-27, 2014/10
  Statusas / Legal status Registruotas / Granted
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540)      [fig]
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
3.7, 5.5, 26.11, 29.1
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591) šviesiai žalia, juoda
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
41 švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla; abonementinės bibliotekos; akademijos (mokymas); asmeninių trenerių paslaugos (kūno rengybos treniruotės); atrakcionų parkai; bilietų agentūrų paslaugos (pramogos); cirkai; dekoracijų nuoma; diskotekų paslaugos; diskotekų vedėjų paslaugos; egzaminavimas; elektroninė darbalaukinė leidyba; elektroninių knygų ir žurnalų tiesioginis publikavimas; elektroninių publikacijų tiesioginis pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamųjų); estrados artistų paslaugos; filmų kūrimas (išskyrus reklaminius); fizinis lavinimas; fotografavimas; fotoreportažų rengimas; gamybinė praktika (parodomoji); garso aparatūros nuoma; garso įrašų montavimas; garso įrašų nuoma; gestų kalbos vertimas; gimnastikos mokymas; gyvūnų dresavimas; golfo paslaugos; grožio konkursų rengimas; informacija apie poilsio ir pramogų renginius; instruktavimas; internatinės mokyklos; įrašų studijų paslaugos; kaligrafijos paslaugos; karaokės paslaugų parūpinimas; kasetinių vaizdo magnetofonų nuoma; kilnojamosios bibliotekos; kinematografijos reikmenų ir kino projektorių nuoma; kino filmų demonstravimas; kino filmų nuoma; kino juostų nuoma; kino studijos; klubų paslaugos (pramogos ar švietimas); knygų leidyba; kolokviumų rengimas ir vedimas; koncertų rengimas ir vedimas; konferencijų rengimas ir vedimas; kongresų rengimas ir vedimas; kultūros ar mokomųjų parodų rengimas; kūno rengybos treniruočių vedimas; lošimai; lošimo namų (kazino) paslaugos; loterijų rengimas; madų šou rengimas (pramogų reikmėms); mikrofilmavimas; miuzikholai; modelių parinkimas dailininkams; mokyklų paslaugos (švietimas); mokymas (mažos grupės ar vieno asmens); muziejų aprūpinimas eksponavimo reikmenimis; muzikos komponavimo paslaugos; muzikos kūrimas; naktiniai klubai; ne reklaminių tekstų rašymas; neakivaizdinis mokymas; orkestrų paslaugos; pasilinksminimai; pobūvių rengimas; poilsio ir pramogų vietų paslaugos; poilsio stovyklų paslaugos (pramoginių); povandeninio plaukiojimo reikmenų nuoma; praktinis mokymas (parodomasis); pramoginių ar mokomųjų konkursų rengimas; pramoginių rodinių (šou) kūrimas; pramoginių rodinių (šou) rengimas; pramogų informacija; pramogų paviljonų paslaugos; profesijos pasirinkimo konsultacijos; profesinis mokymas ir rengimas; profesinis perkvalifikavimas; radijo ir televizijos imtuvų nuoma; radijo ir televizijos programų kūrimas; radijo pramoginės laidos; religinis švietimas; reporterių paslaugos; scenaristų paslaugos; seminarų rengimas ir vedimas; simpoziumų rengimas ir vedimas; sporto aikščių nuoma; sporto įrenginių nuoma (išskyrus transporto priemones); sporto renginių rengimas; sporto stovyklų paslaugos; sporto varžybų tvarkaraščių sudarymas; sporto varžybų rengimas; stadionų įrenginių nuoma; subtitravimas; sveikatos klubų paslaugos (sveikatinimas ir kūno rengybos treniruotės); šokių vakarų rengimas; švietimo informacija; švietimo paslaugos; teatro dekoracijų nuoma; teatro spektakliai; tekstų maketavimo paslaugos (ne reklaminių tekstų); tekstų skelbimas (išskyrus reklaminius); televizijos ar teatro studijų apšvietimo priemonių nuoma; televizijos ir radijo imtuvų nuoma; televizijos ir radijo programų rengimas; televizijos pramoginės laidos; teniso kortų nuoma; tiesioginių laidų rengimas; ugdomasis vadovavimas (mokymas); vaikų darželiai; vaizdajuosčių (videokasečių) nuoma; vaizdajuosčių įrašymas; vaizdajuosčių redagavimas; vaizdo filmų demonstravimas; vertėjų žodžiu paslaugos; vertimai; videofilmų gamyba; videokamerų nuoma; vietų užsakymas spektakliams; zoologijos sodų paslaugos; žaidimų įrangos nuoma; žaidimų paslaugos, teikiamos tiesiogiai per kompiuterių tinklą; žaislų nuoma.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name THE INTERNATIONAL SCHOOL OF EDUCATION. LLC
Adresas / Address Taikos pr. 38-107, LT-91218 Klaipėda
Šalis / CountryLT
 
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country