Print icon
menų turas     [fig]
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2012 0496
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-03-19
(111) Registracijos numeris / Registration number 66803
(151) Registracijos data / Registration date 2013-04-29
(181) Galioja iki / Expire 2022-03-19
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2013-05-27, 2013/5
  Statusas / Legal status Registruotas / Granted
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) menų turas     [fig]
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
7.1, 26.11, 29.1
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591) mėlyna, balta, ruda, raudona
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
39 kelionių rengimas; keleivių vežiojimas; kelionių užsakymai; turistinės ekskursijos; autobusų transportas; automobilių nuoma.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name VIEŠOJI ĮSTAIGA NATŲ KNYGYNAS
Adresas / Address Totorių g. 20, LT-01101 Vilnius
Šalis / CountryLT
 
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country