Print icon
Genway     [fig]
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2009 1554
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2009-10-02
(111) Registracijos numeris / Registration number 61985
(151) Registracijos data / Registration date 2010-04-19
(181) Galioja iki / Expire 2019-10-02
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2010-05-25, 2010/5
  Statusas / Legal status Pasibaigęs ženklo galiojimo terminas, su galimybe pratęsti / Expired with possibility to be restored
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) Genway     [fig]
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
26.4
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591)
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
9 moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; prekybos automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name UAB "VAIZDO SRAUTAI"
Adresas / Address Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius
Šalis / CountryLT
 
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country