Print icon
EUROAPSKAITA     [fig]
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2005 2028
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2005-11-17
(111) Registracijos numeris / Registration number 55092
(151) Registracijos data / Registration date 2007-07-09
(181) Galioja iki / Expire 2025-11-17
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2007-08-27, 2007/8
  Statusas / Legal status Registruotas / Granted
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) EUROAPSKAITA     [fig]
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
27.1, 29.1
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591) mėlyna, geltona
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
35 sąskaitų būklės apyskaitų sudarymas; buhalterinė apskaita; dokumentų dauginimas; ekonominis prognozavimas; fotokopijavimas, savikainos analizė; sąskaitų tikrinimas; rinkotyra; rinkos nagrinėjimas; reklamos agentūros; reklama; verslo vadybos pagalba; mokesčių apskaičiavimas; statistinė informacija; komercijos ar pramonės vadybos pagalba; verslo operacijų įvertinimas; verslo specialistų konsultacijos; verslo tyrimai; verslo vadybos ir organizavimo konsultacijos; pagalba verslo vadybai; viešasis elektroninis reklamavimas kompiuterių tinkle.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name UAB "EUROAPSKAITA"
Adresas / Address Pupojų Sodų 14-oji g. 4, 10234 Vilnius
Šalis / CountryLT
 
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526) EUROAPSKAITA
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country