Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13692368
Šiandien apsilankė : 1017
Dabar naršo : 31
 ...  > Meniu > Elektroninės paslaugos

Vykdydamas valstybinį pramoninės nuosavybės objektų apsaugos įteisinimą, Valstybinis patentų biuras (VPB) teikia 57 administracines paslaugas.

Didžioji dalis šių paslaugų teikiamos elektroniniu būdu:

  • IŠRADIMŲ PATENTAI: nacionalinės patento bei Europos patento paraiškos, paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, PCT paraiškos bei prašymai dėl Europos patento įsigaliojimo teikiami OLF sistemoje;
  • PREKIŲ ŽENKLAI IR DIZAINAS: prekių ženklų ir dizaino  paraiškos bei prašymai teikiami E-filing ir E-service sistemose;
  • KITI PRAŠYMAI: kiti prašymai, kurių neapima E-filing, E-service ir OLF sistemos, teikiami  EPAS sistemoje;
  • Dalis paraiškų ir prašymų baigiami pildyti bei pateikiami savitarnos svetainėje mano.vpb.lt.

Kviečiame susipažinti su prekių ženklų ir dizainų paraiškų bei prašymų teikimo elektroniniu būdu instrukcija. Turite daugiau klausimų, susijusių su paraiškų ir prašymų pildymu? Prašome kreiptis į VPB darbuotojus, atsakingus už asmenų aptarnavimą. Jeigu iškilo techninių klausimų, prašome kreiptis į VPB Informacinių technologijų skyriaus vedėją Vincą Batulevičių ((8 5) 278 0296, vincas.batulevicius@vpb.gov.lt). 


Apklausa apie aptarnavimo kokybę

Gerbiami pareiškėjai,

Siekdami pagerinti aptarnavimo kokybę, prašome pasinaudojus paslauga, (užpildžius  paraišką ar atlikus kitus veiksmus), skirti kelias minutes ir atsakyti į 3 klausimus apie VPB aptarnavimo ir paslaugų kokybę. Dėkojame. Apklausą rasite čia.


Įspėjimas dėl klaidinančių sąskaitų

Informuojame, kad, padaugėjus apgaulingų prašymų sumokėti mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, bet kokie kiti trečiųjų asmenų, neturinčių įgaliojimo atstovauti pareiškėjui, pateikti pranešimai, sąskaitos ar kiti dokumentai, kuriais prašoma sumokėti kokius nors mokesčius už pramoninės nuosavybės registravimo procedūras Lietuvoje, yra nepagrįsti ir mokėjimai pagal juos neturėtų būti atliekami.

Raginame pareiškėjus išlikti budriems ir, kilus įtarimams dėl gautų prašymų sumokėti mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, kviečiame kreiptis į VPB telefonu (8 5) 2780290 arba el. paštu info@vpb.gov.lt. Išsami informacija apie apgaulingas sąskaitas ir jų pavyzdžiai – pateikiami VPB interneto svetainėje.

   Paraiškos

Išradimai

Prekių ženklai

Dizainas

Nacionalinė paraiška

Plačiau

Pildyti

Pildyti

Bendrijos paraiška / Europos patento paraiška

Plačiau

-

-

Tarptautinė paraiška (PCT)

Plačiau

-

-

Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimas

Plačiau

-

-

Prašymas dėl Europos patento įsigaliojimo

Plačiau

-

-

Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimas

Plačiau

-

-

Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimas

Plačiau

-

-

Paraiška papildomos apsaugos liudijimui gauti

Plačiau

-

-

  

Prašymai

Išradimai

Prekių ženklai

Dizainas

Pratęsti galiojimo terminą

Plačiau

Pildyti

Pildyti

Atlikti pakeitimą paraiškoje ar registre

Plačiau

Pildyti

Pildyti

Perduoti teises*

Plačiau

Pildyti

Pildyti

Užprotestuoti registraciją

-

Pildyti

Plačiau

Atskirti patento paraišką / Padalinti ženklo paraišką arba registraciją / Išskirti dizaino paraišką

Plačiau

Pildyti

Plačiau

Daugiau
prašymų

Daugiau
prašymų

Daugiau
prašymų

 * Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu pagal techninius reikalavimus, nurodytus sistemos vartotojo instrukcijoje.

Kiti prašymai

Leidimas vartoti Lietuvos Respublikos pavadinimą ir valstybės heraldikos objektus prekių ženkluose ir dizaine

Pildyti

Paieškos Europos patentų tarnyboje atlikimas

Pildyti

Patentinio patikėtinio įrašymas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą

Pildyti

Prašymo laikyti patentinio patikėtinio egzaminą pavyzdinė forma (prašymas teikiamas per EPAS sistemą)

Pildyti

Prašymo  dėl duomenų pakeitimo Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registre pavyzdinė forma (prašymas teikiamas per EPAS sistemą)

Pildyti

Prašymo pavirtinti nepanaudotą mokestį pavyzdinė forma (prašymas teikiamas per EPAS sistemą)

Pildyti

Prašymo suteikti informacinę (metodinę) pagalbą pavyzdinė forma (prašymas teikiamas per EPAS sistemą)

Pildyti

Valstybinis patentų biuras neatsako už techninius gedimus ir trukdžius, atsiradusius pildant paraišką/prašymą elektroniniu būdu. Nepavykus pateikti paraiškos/prašymo elektroniniu būdu, pareiškėjas galės ją pateikti Valstybiniam patentų biurui tiesiogiai arba paštu.